• Announcements

  • kainos

   Pravila foruma i uvjeti korištenja   17.12.2015

   Poslanica Filipljanima 2       UVJETI KORIŠTENJA samopismo-foruma Forum je mjesto na kojem možete razmijeniti mišljenja, iskustva i ideje sa svim članovima. Zatim naučiti nešto, naučiti druge nečemu, potražiti rješenja, savjete. Za aktivno sudjelovanje na samopismo-forumu potrebna je registracija i pristanak na Uvjete korištenja foruma.   1. Definicija  Uvjeti korištenja koji između ostalog sadržavaju prihvatljive načine ponašanja korisnika samopismo-foruma (u daljnjem tekstu forum) sastavljeni su s ciljem zaštite korisnika foruma ostalih korisnika interneta od uznemirujućih i nezakonitih aktivnosti. Korisnikom foruma smatra se svaki registrirani član foruma s pripadajućim korisničkim imenom i lozinkom, kao i svaki posjetitelj navedene adrese foruma (u daljnjem tekstu korisnik). Sadržaj foruma je javan i svaki posjetitelj može imati uvid u njega. Za aktivno sudjelovanje na forumu potrebna je registracija i pristanak na uvjete korištenja foruma.   2.Opći uvjeti korištenja Administrator i moderatori zadržavaju pravo ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim ili sadržaj koji je u suprotnosti s ovim uvjetima korištenja, kao i trenutačno ukinuti korisniku korisnički račun, bez prethodne najave, u slučaju nedopuštenog korištenja, odnosno kršenja ovih uvjeta.   3.Prilagodba Uvjeta korištenja  Administrator i moderatori imaju pravo na izmjene ili dopune odredbi ovih uvjeta, jednostrano, u bilo koje vrijeme i bez posebne najave, o čemu ćemo sve korisnike pravodobno obavijestiti objavljivanjem odgovarajuće obavijesti na forumu, kao i nadopunu na stranicama foruma. Korisnikova je obveza da uvjete povremeno ponovno pročita kako bi bio upoznat s eventualnim izmjenama ili dopunama. Korisnikovo korištenje foruma nakon izmjena ili dopuna ovih općih uvjeta podrazumijevat će da je u cijelosti upoznat s njihovim sadržajem te da ih razumije i prihvaća. Korištenjem forumske stranice izjavljujete da ste upoznati i suglasni s ovdje iznesenim uvjetima korištenja i pravilima. Ako se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete, molimo vas da se suzdržite od uporabe foruma. Poštivanjem ovih uvjeta korištenja osigurat ćete sebi i drugim korisnicima ugodnije i produktivnije korištenja foruma.   Registracija korisnika Kako bi korisnik aktivno sudjelovao u forumu (pod aktivno se smatra bilo koja radnja koja ne obuhvaća pretraživanje i čitanje foruma), osim prihvatanja Uvjeta korištenja foruma, treba izvršiti registraciju i autorizaciju korisnika preko:  a) valjane e-mail adrese  Prilikom nove registracije korisnik bira svoj nadimak koji će biti njegov identitet pri korištenju foruma.  Neprimjeren nadimak na forumu razlog je za blokiranje takvog računa.  O „neprimjerenom“ nadimku odlučuju moderatori foruma.  To uključuje, među ostalim, nezakonit i nepoželjan sadržaj, klevetnička, pogrdna, rasistička, diskriminirajuća, zlobna, seksistička, pornografska, vulgarna, uvredljiva, nasilna, prijeteća ili na bilo koji način štetna imena.    4. Pravila za korištenje foruma ·         Sadržaj foruma bez ograničenja mogu čitati i pregledavati svi posjetitelji foruma. ·         Korištenje foruma (korištenje foruma definirano je kao otvaranje tema i/ili pisanje poruka) moguće je isključivo uz registraciju i autorizaciju korisnika, te uz prihvatanje pravila foruma. ·         Korisnik je odgovoran za cjelokupni sadržaj svojih poruka i pristaje snositi odgovornost za sve posljedice koje mogu proizići iz sadržaja poruke koju je ostavio na forumu. ·         Korisnik prihvaća da ostavljanjem sadržaja na ovom forumu izražava samo svoje mišljenje. Administratori i moderatori foruma nisu odgovorni za sadržaj poruka (osim svojih). Nezakonite i nedolične poruke bit će uklonjene što je prije moguće. ·         Korisnik je odgovoran za sav sadržaj poruka koje ostavlja na forumu i pristaje snositi odgovornost za sve posljedice koje mogu proizići iz sadržaja poruke koju je ostavio na forumu. ·         Korisnik se obavezuje da neće koristiti prostor na forumu na neprihvatljiv ili nedozvoljeni način.   Neprihvatljivim ili nedozvoljenim načinom korištenja foruma smatra se: ·         Neistinite informacije Korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi informacije za koje zna ili bi trebao znati da su neistinite, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima ili trećim osobama. ·         Neprikladni sadržaj Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj za na to neprikladnim mjestima, tj. kategorijama foruma koje nisu za to predviđene. ·         Lažno predstavljanje Korisnik se ne smije lažno predstavljati, odnosno predstavljati u ime druge pravne ili fizičke osobe.           Spamming ·         Korisnik se obavezuje da neće koristiti forum za objavljivanje ili širenje materijala/poruka čiji je sadržaj uvredljiv, lažan, pristran, prijeteći, vulgaran, prostački, eksplicitan ·         Korisnik se obavezuje da neće namjerno „pretrpavati“ dijelove foruma nepotrebnim sadržajem poput prekomjernih postova, besmislenih postova, postova nevezanih uz temu (flood) ili postanja na način koji smanjuje čitljivost foruma (uključuje i neprimjerene naslove i potpise članova). ·         Korisnik se obavezuje da neće ometati rad moderatora foruma (ignoriranjem upozorenja, vraćanjem izbrisanih tekstova, nepotrebnim slanjem privatnih poruka i sl.). ·         Korisnik se obavezuje da neće koristiti dodatne vlastite korisničke račune i imena (klon) dok bilo koji njegov korisnički račun ima zabranjen pristup forumu (ban). Također nije dozvoljeno korištenje više korisničkih računa na način koji zbunjuje ostale korisnike foruma (raspravljanje na istoj temi s više nadimaka, slaganje s vlastitim postovima). ·         Korisnik se obavezuje da neće vrijeđati sugovornike i korisnike foruma te namjerno provocirati svađe na osobnoj, nacionalnoj, vjerskoj razini te izazivati slične sukobe („trollanje“). Također, korištenje caps lock funkcije, odnosno pisanje velikim slovima smatra se vikanjem, što također nije dozvoljeno. ·         Korisnik se obvezuje koristiti forumom samo u svrhu pisanja, diskusije, komentiranja, ocjenjivanja odgovora, primanja i slanja poruka koje se uklapaju u temu foruma. ·         Korisnicima koji budu zloupotrebljavali forum ili ostavljali poruke neprikladnog ili uvredljivog sadržaja bit će na određeno vrijeme ili trajno zabranjeno korištenje foruma (tzv. ban).   5. Administratori i moderatori na forumu ·         Diskusije na forumu nadzirat će administratori i moderatori koji će uređivati ili brisati poruke i teme za koje ocijene da su neprikladnog sadržaja.  Aministratori i moderatori foruma zadržavaju pravo na nenajavljeno: ·         mijenjanje sadržaja postova ·         mijenjanje naslova tema, podtema, postova ·         brisanje tema, podtema, postova ·         reorganizaciju (premještanje) tema, podtema, postova ·         zaključavanje tema, podtema ·         mijenjanje korisničkog profila (uklanjanje potpisa, profilne slike („avatara“), promjenu ili brisanje nadimka) ·         dodjelu zabrane korisničkog pristupa forumu (privremeno ili trajno) ·         brisanje korisničkog računa ·         uklanjanje neke poruke s foruma, ali nema obvezu brisanja sadržaja koji pojedinačni korisnik drži uvredljivim ili eksplicitnim.    6.Brisanje postova

   Administratori ili moderatori foruma će odmah po uočavanju obrisati sve one postove koji:

   - sadrže uvrede i ponižavanja kako ostalih članova, administratora i moderatora, tako i drugih osoba van ovog foruma, zatim sadrže poruke bilo kakvog oblika mržnje

   - propagiraju ili na bilo koji drugi način potiču nasilje, diskriminaciju po bilo kom osnovu i slično, te bilo koje druge nezakonite radnje koje uključuju oružje i druge vrste nasilja,

   - nemaju nikakve veze sa temom/topicom i predstavljaju tzv. „spam“ postove, odnosno stvaraju buku. Pod pojmom buka na ovom forumu podrazumjevamo bilo kakvu informaciju koja je nebitna za trenutnu diskusiju, ne daje nikakav smisleni doprinos istoj, odvlači pažnju od teme ili zbunjuje. Buka se u diskusije može ubacivati na najrazličitije načine, bilo da se radi o preusmjeravanju topica predstavljanjem brojnih sporednih pojmova ili protuargumenata, koji još više zamagljuju predmet diskusije nego li ga pojašnjavaju. - sadrže bilo koju vrstu „chata“ između članova, osim u slučajevima ako postoji poseban topic koji je predviđen za donekle "opušteniju" komunikaciju, ali pod uslovom da to ne dovede do nekog vida zloupotrebe tog topica od strane članova i

   - sve druge postove za koje administratori ili moderatori procjene da ruše ugled foruma, njegovih članova, samih administratora i moderatora, te da predstavljaju smetnju za normalno funkcionisanje ovog foruma.

   Brisanje bilo kojeg posta istovremeno može da znači i upozorenje onom članu koji je taj post napisao i postavio na forum, da će u slučaju ponovnog brisanja biti isključen tj. banovan sa foruma. Forum ima povjerenje u članove foruma i njihovu moć prosuđivanja kao samostalnih moderatora. Ako otkrijete sadržaj koji nije u skladu sa standardima foruma, molimo da nas odmah obavijestite administratora ili moderatore foruma (preko opcije „Prijava neprikladnog sadržaja“ koje se nalazi kod svake poruke u desnom gornjem kutu pod „Opcije“.)     7.Kartoni i bodovi Offtopic/spam o   Bodova: 10 o   Karton istice za: 30 dana Deranje [CAPS LOCK]
Henok

Dar govorenja jezika

84 posts in this topic

Ova tema je usko povezana s temom "KrÅ¡tenje Duhom Svetim" gdje stoji da je potvrda krÅ¡tenja Duhom Svetim govorenje tuÄ‘ih jezika. Å to je sa onima koji ne govore jezike, znaÄi oni neće biti spaÅ¡eni. Isto tako mnogi tvrde da govorenje u jezicima danas nije potrebno, jer danas je lako nauÄiti strani jezik i propovijedati EvanÄ‘elje u stranoj zemlji.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Evo moga skromnog istraživaÄkog rada na ovu temu

 

                                                                                     I. ISUS I JEZICI

 

U Novom zavjetu Isus je bio prvi koji je navijestio dar jezika (Mk 16,17), ali ono što je zanimljivo je to da on nije nikada govorio u jezicima. No, pristalice govorenja jezicima jednostavno imaju odgovor na to, te tako jedan pentekostni propovjednika kaže: «Ako Isus nikad nije govorio u jezicima, to je stoga što je bio savršen pa nije trebao izgrađivati samoga sebe». Ali postavlja se pitanje, zašto je Isus onda zahtijevao od Ivana da ga krsti, premda On sam nije trebao pokajanje. Da li je ovo opravdanje odsutnosti dara govorenja jezika stvarno opravdano izjavom spomenutog propovjednika?

Drugi pak tvrde kako je Isus govorio jezicima samo Å¡to to nije zapisano u Bibliji. Svakako da jest, da nije sve zapisano u Bibliji, ali da li je netko Äuo Isusa da se na brdu moli u jezicima ili u Getsemanskom vrtu ili u bilo kojoj drugoj prilici. To je zaobilaženje Božje rijeÄi. U 1 Kor 12 nabrojeno je devet darova Duha. Gospodin Isus se naravno koristio svim tim darovima, osim govorenja u jezicima, jer nije bilo nužno da ga ima. Kao Å¡to je rekao uÄenicima, njegovo propovijedanje Radosne vijesti bilo je usmjereno na izgubljene ovce Doma Izraelova (Mt 10,6). ÄŒak je i svojim uÄenicima zabranio da idu u bilo koji poganski kraj k ljudima stranih jezika. 

JoÅ¡ se nije spominjalo navijeÅ¡tanje EvanÄ‘elja narodima, plemenima, pucima i jezicima. Zato Isus govorenje u jezicima spominje jedanput, i to u Mk 16,17. Jako je važno uvidjeti kada on govori o tome, da u prethodnom retku kaže uÄenicima: «Idite po svem svijetu…» (Mk 16,15). I tek tada će njegovi sljedbenici primiti taj dar govorenja jezikom.

                                                                                    II. DAR JEZIKA, PORUKA I ZNAK
Poruka ljudima ili Bogu

Mi znamo da su uÄenici na Pedesetnicu govorili jezicima pred okupljenim mnoÅ¡tvom. I kad je svjetina doÅ¡la vidjeti kakav je to bio huk, naÅ¡li su uÄenike gdje govore o veliÄanstvenim djelima Božjim na njihovim materinjim jezicima. Ovdje je jasno da je mnoÅ¡tvo Äulo rijeÄi koje nisu bile upućene njima. Kad je nastupio trenutak za propovijedanje, mnoÅ¡tvu je govorio Petar – i to samo on – dok su Jedanaestorica bila uz nj. On je govorio na svima poznatom jeziku kako bi ga svatko mogao razumjeti. 

U Jeruzalemu su boravili Židovi iz svih naroda. To su jednostavno bili Židovi koji su živjeli u drugim zemljama i koji su doputovali u Jeruzalem na proslavu blagdana. I ono Å¡to su Äuli ti Židovi gdje Isusovi uÄenici govore jezicima, nije bilo navijeÅ¡tanje EvanÄ‘elja, nego su to prvi kršćani hvalili i slavili Boga za Äudesa koja je uÄinio. To znaÄi da ono Å¡to je govoreno u jezicima nije bilo upućeno ljudima nego Bogu. Drugi primjer nalazimo u Dj 10 gdje se govori o obraćenju stotnika Kornelija i njegovog doma. U 46 stihu se kaže da su govorili tuÄ‘im jezicima. 

Petar se poziva na tu glosolaliju kada apostolima u Jeruzalemu govori: «I kad poÄeh govoriti, siÄ‘e na njih Duh Sveti kao ono na nas na poÄetku», i dodaje: «Bog im je dao isti dar kao i nama koji smo povjerovali u Gospodina Isusa Krista» (Dj 11,15-17). Ni tu nije niÅ¡ta nije bilo upućeno ljudima, nego suprotno, Äuli su ih kako slave Boga (Dj 10,46). I na kraju kako apostol Pavao gleda na to sve. On u govorenju jezika ne vidi niÅ¡ta drugo doli molitvu, pjevanje i zahvaljivanje (1 Kor 14,15.16). Molitvu i slavljenje je moguće upućivati samo Bogu, pa stoga ne možemo oÄekivati da bi se u njima nalazila poruka upućena ljudima. I stih koji donosi zakljuÄak na sve ovo je: «Jer, koji govori tuÄ‘im jezikom, ne govori ljudima, nego Bogu» (1 Kor 14,2).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Znak vjernicima ili nevjernicima

Bez sumnje da je govorenje u jezicima znak. No postavlja se pitanje kome je taj znak namijenjen. Da li je taj znak samo joÅ¡ jedan plus u duhovnom životu, znak vjernicima ili pak s druge strane znak nevjernicima? Å to o tome nauÄava Pismo? Ono nauÄava da jezici nisu znak onima koji vjeruju, nego nevjernicima (1 Kor 14,22). Tko su ti nevjernici? U Jeruzalemu na Pedesetnicu nalazimo mnoÅ¡tvo bogobojaznih Židova iz svakog naroda. Te ljude ne bismo mogli nazvati bezbožnicima, jer sama njihova pobožnost ih je nagnala na dugo i teÅ¡ko putovanje. ToÄnije nagnala ih je velika vjerska proslava. U Djelima 10 Äitamo kako su se u Kornelijevoj kući obratili prvi pogani. I ondje se pojavio znak jezika. 

Ali ni tu nije bilo nevjernika, kao Å¡to znamo apostol Petar je bio vjernik. U Djelima 11 taj isti apostol izvješćuje druge apostole da se u Kornelijevoj kući govorilo u jezicima. OÄito je da ni apostoli nisu nevjernici. U Djelima 19 neki su se Židovi, uÄenici Ivana Krstitelja, obratili Kristu i ponovno se pojavio ovaj znak. Ni u ovom sluÄaju ne nalazimo trag vidljive nevjere. No u svim tim sluÄajevima postoji jedan znaÄajan element nevjere. Odgovor nalazimo u 1 Kor 14,21: «govorit ću ovome narodu». Dobro je zamijetiti da su, kad god bi se pojavio ovaj znak, uvijek bili prisutni Židovi; a gdje ne nalazimo Židove, primjerice u Ateni ili na Malti, ne nalazimo ni znak. Sad se joÅ¡ mora utvrditi koja je to nevjera koja je bila zajedniÄka svim Židovima. Narav njihove nevjere nalazimo u samoj naravi toga znaka. Taj su znak bili strani jezici. Stoga se to odnosi na jezike koji su bili strani u odnosu na aramejski kojim su govorili Židovi. Drugim rijeÄima, znak je ukazivao na ljude koji su bili tuÄ‘inci Židovima. I ovakav znak je bio prikladan za neuobiÄajeni dogaÄ‘aj na Pedesetnicu, ulazak ljudi tuÄ‘eg jezika u Crkvu koja je roÄ‘ena toga dana. Tog je dana Gospod utemeljio novi narod, tj. novo tijelo sastavljeno od ljudi koji govore hebrejskim, ali i ljudi koji govore drugim jezicima. 

To je Crkva u kojoj nema ni Grka ni Židova, ni obrezanog ni neobrezanog, ni barbara ni Skita (Kol 3,11). A to je upravo ono Å¡to Židovi nisu htjeli vjerovati, jer su se svim ljudima protivili i zabranjivali im propovijedati poganima da se spase (1 Sol 2,16). Stoga im je Bog dao najbolji mogući znak kako bi mogli razumjeti ono Å¡to nisu mogli vjerovati: na Äudesan je naÄin uÄinio da Židovi progovore na jeziku tuÄ‘inaca.

Share this post


Link to post
Share on other sites

                                                                              III . PROBLEM DARA JEZIKA U KORINTU
 

Anđeoski ili razumljivi jezici

Ono Å¡to uvijek najviÅ¡e zbunjuje na skupovima gdje se govori u jezicima, jest narazumljivost onoga Å¡to se govori. Neki ljudi koji svoja shvaćanja temelje na 1 Kor 13,1 tvrde da su to anÄ‘eoski jezici. Ali Äinjenica je kad god su anÄ‘eli govorili ljudima u Bibliji, koristili su se razumljivim jezicima. Valja napomenuti da nigdje u Prvoj poslanici Korinćanima Pavao ne govori protiv jezika ili smatra da je to prakticiranje jedne lažne pojave. On želi da svi u Korintu govore jezicima (1 Kor 14,5), niti ih zabranjuje (r. 39). On takoÄ‘er zahvaljuje Bogu, izjavljujući: «Ja, hvala Bogu, govorim tuÄ‘im jezicima viÅ¡e od vas sviju.» Ove Pavlove izjave nam pokazuju da je on držao korintske jezike valjanom manifestacijom božanske glosolalije, a ne varkom. No, da li su ovi jezici bili anÄ‘eoski (nerazumljivi) i jesu li se razlikovali od onih na Dan duhova? Sasvim je oÄito da bi se onda za opis jezika u 1 Korinćanima 14,2 bio uporabljen drugi izraz, ako se već razlikuju od onih na Pedesetnicu. Pisac Djela, Luka, upotrebljava istu rijeÄ kao i Pavao u svom pismu Korinćanima. Znamo da su Djela napisana mnogo kasnije nego Prva poslanica Korinćanima koja je kružila po crkvama. Luka je bio dobro upoznat sa tom poslanicom jer je bio Pavlov suputnik. 

On je dobro poznavao Pavlovo miÅ¡ljenje o toj temi. Ako je ono o Äemu je izvijestio u svojoj knjizi razliÄito od onoga Å¡to je Pavao napisao u svojoj poslanici, on bi svakako to istaknuo kako bi se izbjegla bilo kakva zabluda. Luka je upotrebljavao istu rijeÄ jer je govorio o jednom te istom. U oba sluÄaja to je rijeÄ Â«glossa». GrÄki su tekstovi jasni, Pavlovi jezici bili su poznati jednako kao i oni koje spominje Luka, jer o njima u 1 Kor 14,10 govori kao o svim vrstama jezika na svijetu. Å to se Pavla tiÄe, to su u svakom sluÄaju ljudski (razumljivi) jezici.

TumaÄenje jezika

Treba istaći Äetiri stvari glede tumaÄenja u crkvi. Prva stvar jeste da bi tumaÄenje trebalo upotpuniti svoju prvu i trajnu svrhu, a to je služiti kao znak ovome narodu, kako smo to dosad razmotrili. Drugo, tumaÄenje je apsolutno trebalo pratiti svako govorenje u jezicima, zato da se, kako je rekao Pavao, razumije ono Å¡to je reÄeno. Tako bi se sluÅ¡atelji mogli ukljuÄiti u molitvu koju razumiju. Treće, bilo je obvezno protumaÄiti ono Å¡to se govorilo u jezicima. Jezike se nije smjelo upotrebljavati bez tumaÄenja (1 Kor 14,28). Å toviÅ¡e, prije negoli se zapoÄinjalo govoriti u jezicima, a ne poslije, svakako se trebalo uvjeriti da je u zajednici nazoÄan tumaÄ: «Ako li pak nema tumaÄa, neka Å¡uti».

ÄŒetvrta stvar je ta, da je nebiblijski bilo zajedno moliti i pjevati u jezicima. Naravno da bi nastala galama. Stoga je Pavao nadahnut Duhom Svetim zapovjedio: «Ako se govori tuÄ‘im jezikom, neka govore dvojica – ili najviÅ¡e trojica – i to po redu, a jedan neka tumaÄi» (1 Kor 14,27). 

Samoizgradnja

«Tko govori drugim jezikom, sam sebe izgraÄ‘uje» (1 Kor 14,4). Po ovome jezici bi trebali biti dar za osobnu izgradnju, a kako se mi svi moramo izgraÄ‘ivati, svatko bi trebao imati taj dar. No ako «samoizgraÄ‘ivanju»damo znaÄenje suprotno cjelokupnom kontekstu 12., 13. i 14. poglavlja, vidjet ćemo da je srediÅ¡nja misao ovih poglavlja dobrobit drugih i njihova izgradnja. Primjerice, cijelo 13. poglavlje govori o ljubavi koja je naravno ploda za druge. Nema sumnje da Pavao, kad govori o takvima koji govoreći u jezicima izgraÄ‘uju sami sebe, govori s prijekorom. I dok onaj prvi izgraÄ‘uje sebe, onaj tko prorokuje, crkvu izgraÄ‘uje (14,3.4). SuprotstavivÅ¡i ta dva dara, Duh Sveti želi reći da prorok ne izgraÄ‘uje i sebe zajedno s drugima, već i on ima koristi od svoga dara, ali ne izgraÄ‘uje samo sebe. U stvari, Pavao kaže Korinćanima da onaj koji prorokuje pogaÄ‘a cilj, izgraÄ‘uje druge ljude, dok onaj koji govori u jezicima promaÅ¡uje cilj, izgraÄ‘uje sebe-

I na kraju evo što John Stott, u svojoj knjizi Od krštenja do punine života (From Baptism to Fullness of Life) kaže o tome:

«…izgraÄ‘ivanje samog sebe nije u skladu s nauÄavanjem Novog zavjeta o izgradnji… Nismo li prisiljeni priznati da je taj dar bio straÅ¡no zloporabljen? Å to bismo mislili o profesoru koji bi nasamo predavao samom sebi? Ili o Äovjeku s darom iscjeljenja koji bi iscjeljivao sam sebe? TeÅ¡ko je opravdati osobnu uporabu dara koji je izrijekom dan za dobrobit drugih.

 

by three angels

Share this post


Link to post
Share on other sites

Svi Božji darovi mogu bit zloupotrebljeni ukljuÄujući i dar jezika no daje li to pojedinim krÅ¡Äanima pravo da sa popisa Bpžjih darova eliminiraju dar jezika samo zato Å¡to se taj dar može zloupotrjebit?I samo zato jer ga mnogi kao i sve ostale darove manje viÅ¡e zloupotrebljuju?Bog kaže da nemamo (1Kor14:38 - Zato braÄo moja vruÄe Äeznite za darom prorokovanja i nebranite govoriti u tuÄ‘im jezicima!Ali sve neka bude pristojno i uredno.) A Å¡to mi ovdje kažemo?

emanuel likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Svi Božji darovi mogu bit zloupotrebljeni ukljuÄujući i dar jezika no daje li to pojedinim krÅ¡Äanima pravo da sa popisa Bpžjih darova eliminiraju dar jezika samo zato Å¡to se taj dar može zloupotrjebit?I samo zato jer ga mnogi kao i sve ostale darove manje viÅ¡e zloupotrebljuju?Bog kaže da nemamo (1Kor14:38 - Zato braÄo moja vruÄe Äeznite za darom prorokovanja i nebranite govoriti u tuÄ‘im jezicima!Ali sve neka bude pristojno i uredno.) A Å¡to mi ovdje kažemo?

"Uredno" znaÄi po Pavlu da na sastancima nitko ne govori u jezicima ako nema nekog tko ima DAR tumaÄenja!

A koliko se Pentekostalnih i sliÄnih crkava toga drže?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Malo je off, ali da se prije Nove godine podsjetimo prije svakog pisanja postova, pošto smo ovdje svi vjernici:


 


“UÄitelju, koja je najveća zapovijed u Zakonu?† Isus mu rekao: ‘Ljubi Gospodina Boga svojega svim svojim srcem, svom svojom duÅ¡om i svom svojom pameću.’  To je prva i najveća zapovijed.  Druga je isto takva: ‘Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe.’  O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.† -  Nemojte suditi, pa ni vi nećete biti suÄ‘eni. Ne osuÄ‘ujte, pa ni vi nećete biti osuÄ‘eni. OpraÅ¡tajte, i bit će vam oproÅ¡teno. A zaÅ¡to gledaÅ¡ trun u oku svojega brata, a u svojemu oku brvna ne opažaÅ¡?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Znak vjernicima ili nevjernicima

Bez sumnje da je govorenje u jezicima znak. No postavlja se pitanje kome je taj znak namijenjen. Da li je taj znak samo joÅ¡ jedan plus u duhovnom životu, znak vjernicima ili pak s druge strane znak nevjernicima? Å to o tome nauÄava Pismo? Ono nauÄava da jezici nisu znak onima koji vjeruju, nego nevjernicima (1 Kor 14,22). Tko su ti nevjernici? U Jeruzalemu na Pedesetnicu nalazimo mnoÅ¡tvo bogobojaznih Židova iz svakog naroda. Te ljude ne bismo mogli nazvati bezbožnicima, jer sama njihova pobožnost ih je nagnala na dugo i teÅ¡ko putovanje. ToÄnije nagnala ih je velika vjerska proslava. U Djelima 10 Äitamo kako su se u Kornelijevoj kući obratili prvi pogani. I ondje se pojavio znak jezika. 

Ali ni tu nije bilo nevjernika, kao Å¡to znamo apostol Petar je bio vjernik. U Djelima 11 taj isti apostol izvješćuje druge apostole da se u Kornelijevoj kući govorilo u jezicima. OÄito je da ni apostoli nisu nevjernici. U Djelima 19 neki su se Židovi, uÄenici Ivana Krstitelja, obratili Kristu i ponovno se pojavio ovaj znak. Ni u ovom sluÄaju ne nalazimo trag vidljive nevjere. No u svim tim sluÄajevima postoji jedan znaÄajan element nevjere. Odgovor nalazimo u 1 Kor 14,21: «govorit ću ovome narodu». Dobro je zamijetiti da su, kad god bi se pojavio ovaj znak, uvijek bili prisutni Židovi; a gdje ne nalazimo Židove, primjerice u Ateni ili na Malti, ne nalazimo ni znak. Sad se joÅ¡ mora utvrditi koja je to nevjera koja je bila zajedniÄka svim Židovima. Narav njihove nevjere nalazimo u samoj naravi toga znaka. Taj su znak bili strani jezici. Stoga se to odnosi na jezike koji su bili strani u odnosu na aramejski kojim su govorili Židovi. Drugim rijeÄima, znak je ukazivao na ljude koji su bili tuÄ‘inci Židovima. I ovakav znak je bio prikladan za neuobiÄajeni dogaÄ‘aj na Pedesetnicu, ulazak ljudi tuÄ‘eg jezika u Crkvu koja je roÄ‘ena toga dana. Tog je dana Gospod utemeljio novi narod, tj. novo tijelo sastavljeno od ljudi koji govore hebrejskim, ali i ljudi koji govore drugim jezicima. 

To je Crkva u kojoj nema ni Grka ni Židova, ni obrezanog ni neobrezanog, ni barbara ni Skita (Kol 3,11). A to je upravo ono Å¡to Židovi nisu htjeli vjerovati, jer su se svim ljudima protivili i zabranjivali im propovijedati poganima da se spase (1 Sol 2,16). Stoga im je Bog dao najbolji mogući znak kako bi mogli razumjeti ono Å¡to nisu mogli vjerovati: na Äudesan je naÄin uÄinio da Židovi progovore na jeziku tuÄ‘inaca.

Neznam dali si kad Äuo ljude kad govore u jezicima?

Ja jesam i 90% toga je obiÄno bleb......bilo!Npr "Ttttrrrr,,trrrrrr " ili"Marrriiijjjaaa" pa "Å¡Å¡Å¡Å¡Å¡Å¡oooooo, Å¡Å¡Å¡Å¡oooooooo ,Å¡Å¡Å¡oooo"!

Mislim da dar govorenja u jezicima jest dar od Duha i da ga kao i bilo koji drugi dar imaju samo neki,ne svi!On se forsira i zato dolazi do takvih lapr...... koja zapravo dar nisu!

Tko ima taj dar nek moli u osami na tom jeziku,osim kad je dat na izgradnju crkve , tj poruka crkvi ili pojedincu po tom daru ali onda treba obavezno netko tumaÄiti tu poruku!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Evo malo i mene da dam svoj skromni doprinos ovoj važnoj temi

 

Moje osobno iskustvo

 

Do prije Å¡est godina pripado sam AdventistiÄkoj crkvi koja vjeruje u prisutnost svih darova Sv.duha u crkvi ukljuÄujuÄi i dar govora u jezicima naravno ksenoglasije=Razumljivi strani jezici) ali kao i veÄina Å¡to katoliÄkih,Å¡to protestanskih crkava strogo se ograÄ‘uje od glosolalije=Nerazumljivi strani jezici)meni to tad nije smetalo naprotiv joÅ¡ sam se Äudio,zgražao,i radio sprdnju od svih krÅ¡Äana koji mole i govore u nekim Äudnim nepoznatim jezicima i joÅ¡ k tome tvrde da je to Božji dar stvarno svaÅ¡ta.

 

A onda sam družeÄi se povremeno sa pentekostnim krÅ¡Äanima uoÄio da sam sve vrjeme bio u velikoj zabludi po tom pitanju u viÅ¡e navrata prouÄavajuÄi sa njima bibliju otkrio sam da je molitva i slavljenje Boga u nepoznatim ili tuÄ‘im jezicima iskljuÄivo Božji dar kao i svaki drugi dar a ne neka masovna hipnoza ili ludilo koje obuzima pentekosne krÅ¡Äane(1Kor12:4-11) (1:Kor13) (1Kor14:1-40)itd.

 

Tad kad sam i sam primio ovaj prekrasni Božji dar i mogao sam

 

1) Ostati u svojoj tadaÅ¡njoj AdventistiÄkoj crkvi i propovjedati izmeÄ‘u ostalog i pentekosno iskustvo koje sam upravo doživio.

2) Napustit AdventistiÄku crkvu i pridružiti se nekoj pentekostalnoj crkvi.

3) Ostati u AdventistiÄkoj crkvi i o svom pentekostalnom iskustvu negovoriti nikome niÅ¡ta.

 

Ja sam se nakon dosta molitvi i odgovaranja da se ostavim druÅ¡tva penttekostalaca ipak odluÄio za ovu drugu soluciju a to je da napustim adventistiÄku crkvu i pridružim se nekoj pentekostnoj crkvi.Jer u koncu konca od vjernika koji u potpunosti nesluži Bogu i crkvi svojim darovima jer mu vodstvo crkve to  nedozvoljava nitko od takvog vjernika nema koristi ili da se ljepÅ¡e izrazim nitko kroz njega neprima puninu Božjeg blagoslova.Da ne govorim da pojedini pastori i uÄitelji crkava govore kako je slavljenje Boga u jezicima Sotonsko djelo ili Sotonska obmana.Nije li to Äisto hulenje na Boga kad se pojedini krÅ¡Äani ili cjele krÅ¡Äanske denominacije Å¡to iz neznanja,Å¡to iz ljenosti da prouÄe malo dublje ovu važnu istinu Sv.pisma usuÄ‘uju se otiÄ toliko daleko da samim Božjim darovima i manifestacijama pripisuju Sotonsko djelovanje?

 

 

SVRHA BIBLIJSKIH PROROÅ TVA I SLAVLJENJA BOGA U TUÄIM JEZICIMA UNUTAR KRISTOVE CRKVE (1Kor14:1-40)

 

1) Oni uvjek Boga proslavljaju

    A Äovjeka u drugi plan stavljaju.

 

2) Oni uvjek uzdižu sveto pismo

     Dok nam daju obeÄanje da u hodu sa Bogom sami nismo.

 

3)  Oni nužno neproriÄu buduÄe dogaÄ‘aje

      Ali blagoslov Boga iza njih zauvjek ostaje.

 

4)  IzgraÄ‘uju pojedinca preko kojeg Bog daje svoje manifestacije i proroÅ¡tvo

     Å to nije popularno za veliko mnoÅ¡tvo.

 

5)  Cjela crkva prepoznaje dar proroÅ¡tva i slavljenje Boga u jezicima radi novih otkrivenja

      Ali i starih upozorenja.

 

6)   U srcima nanovoroÄ‘enih stvara se veÄa razina zahvalnosti i Å¡tovanja Boga

      Kad proroÅ¡tvo i molitve u jezicima poveže Božja ljubav i bratska sloga.

 

7)   ProroÅ¡tvo i molitve u jezicima ohrabruje crkvu da ne klone duhom

      VeÄ da plovi vjerom i kroz pustinju života i kad hoda po suhom.

 

8)  Oni koji proriÄu,mole u jezicima uvjek kroz dato proroÅ¡tvo ili poruku u jezicima bilo da su u pitanju odreÄ‘eni pojedinci                        Ili cjela crkva izgraÄ‘uje,opominje i tjeÅ¡i.

      A svoju kesu sa novcem za potrebite rado odrjeÅ¡i.

 

9)  ProroÅ¡tva i poruka u jezicima Äuvaju narod Božji od Å¡irenja lažnih proroÅ¡tva

     Koja prate varava Äudesa i labilna mnoÅ¡tva.

 

10) Proroštva od Boga,poruke u jezicima ili molitveni dar jezika nikada neuzvisuju onog kroz kojeg Bog daje svoju objavu i

      proroÅ¡tvo.

      On,ona ili oni su samo su posuda u Božjoj ruci preko koje Bog izljeva svoj Blagoslov na cjelu crkvu ili odreÄ‘ene pojedince kao

       svoje izabrano rukovodstvo.

 

ZakljuÄak

 

Problem Korintske crkve kao i danas mnogih pentekosnih,karizmatskih crkava nije bio u tome Å¡to su prorokovali,molili u tuÄ‘im jezicima pa bi to u Božjim oÄima bilo  krivo kao Å¡to ih mnoge crkve koje odbacuju ova dva dara žele u javnosti prikazat.Naprotiv Apostol Pavao ih je u tome i poticao (1Kor14:1,12,39)Njihov problem je druge vrste a to je ovaj KorinÄani,kao i mnogi danas pentekostalci imaju u obilju prisutnost Božjih darova ali nisu imali znanje,iskustvo,pa i protokol kako bi te darove posložili da poÄnu savrÅ¡eno funkcionirat na jednom mjestu Bogu na slavu,krÅ¡Äanima unutar zajednice na blagoslov i ohrabrenje,a ljudima koji su služili Bogu i crkvi u tim darovima sebi na izgradnju i posveÄenje.

 

Slikovitim rjeÄima bili su orkestar sa savrÅ¡enim instrumentima (darovima Sv.duha) ali izmeÄ‘u sebe nisu imali dirigenta koji bi im pomogao kako da te svoje instrumente (darove Sv.duha)dovedu u jedan savrÅ¡eni sklad i cjelinu tako da svaki instrument,dar dobije svoj pravi harmoniÄni smisao.Zato im je Bog poslao maestra ili dirigenta po svom ukusu da im svima zajedno pomogne da u svojim darovima ne samo sebe dovedu u red veÄ i da svako od njih da svoj maksimum u svom daru Bogu na slavu.

 

Zato braćo moja vruÄe Äeznite za darom prorokovanja i ne branite govoriti u tuÄ‘im jezicima!Ali sve neka bude pristojno i uredno.(1Kor14:39,40)      

 

 

 

 

 

 

emanuel and Lavić like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Svi Božji darovi mogu bit zloupotrebljeni ukljuÄujući i dar jezika no daje li to pojedinim krÅ¡Äanima pravo da sa popisa Bpžjih darova eliminiraju dar jezika samo zato Å¡to se taj dar može zloupotrjebit?I samo zato jer ga mnogi kao i sve ostale darove manje viÅ¡e zloupotrebljuju?Bog kaže da nemamo (1Kor14:38 - Zato braÄo moja vruÄe Äeznite za darom prorokovanja i nebranite govoriti u tuÄ‘im jezicima!Ali sve neka bude pristojno i uredno.) A Å¡to mi ovdje kažemo?

1)Dali misliš da bi taj dar trebao imati svaki vjernik?

2)Kad si ga ti dobio,dali je tvoja duhovnost postala puno veća,jaÄa?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Odgovori na pitanja Patrit-1 i svim ostalim prijateljima sa ovog foruma koje zanima ova tema

 

1) Naravno da nevjerujem da bi svi krÅ¡Äani trebali imat dar molitve i slavljenja Boga u jezicima i to iz tri vrlo jednostavna razloga

 

a) Bog je suveren u svemu pa tako i po pitanju svojih darova darovanih svakom pojedincu unutar njegove crkve dakle pravo suverenog Boga je da po svom izbboru daruje ovaj dar kome hoÄe,kad hoÄe,gdje hoÄe,i samo zato jer Bog tako hoÄe (1Kor12:4,5,10,11)

 

B) Pavao je u 1Kor14:5 KrÅ¡Äanima svog vremena pa tako i krÅ¡Äanima danaÅ¡njeg vremena dao do znanja kako bi on želio da svi krÅ¡Äani govore tuÄ‘im jezicima a joÅ¡ viÅ¡e da prorokuju ali to ne podrazumjeva kao Å¡to sam ranije naveo da je iz tog razloga savrÅ¡ena Božja volja da svi krÅ¡Äani trebaju primit dar da slave Boga u tuÄ‘im jezicima.Uostalom da je to bio Božji plan onda bi nam taj dar svima Bog na jednak naÄin stavio na raspolaganje.To ne znaÄi da oni koji nisu primili taj dar od Boga manje vrjede u Božjim oÄima veÄ jednostavno da trebaju slavit Boga u darovima koje su primili od Boga.

 

c) Neiizbježno pitanje koje se proteže kod onih koji nemaju dar da slave Boga u jezicima je- A to su veÄinom krÅ¡Äani pa i cjele krÅ¡Äanske denominacije koje se otvoreno ograÄ‘uju od tog dara je,Kako to da se taj dar manifestira samo meÄ‘u pentekosnim,karizmatskim crkvama a u ostalim krÅ¡Äanskim zajednicama gotovo da je taj dar ostao nepoznanica?A dgovor glasi zaÅ¡to bi Bog nekome dao ovaj dar ako unapred vidi krÅ¡Äane koji netraže i odbacuju taj dar?Ako vidi krÅ¡Äane koji Äe taj dar zakopat samo za sebe i nitko od njega neÄe imat ikakve koristi?,Ako unapred vidi krÅ¡Äane koji imaju stav da nam taj dar nije potreban ili joÅ¡ gore da je on dar koji dolazi sa drugog izvora Sotone i njegovih demona koji žele razbit Božje djelo i njegovu crkvu kroz dar govora u tuÄ‘im jezicima.

 

2)Moj molitveni život i slavljenje Boga poprimilo je jednu viÅ¡u duhovnu dimenziju prije nego Å¡to sam primio ovaj dar molitve su mi izgledale dosadne i suhoparne,Äesto puta sam htjeo Boga slavit,klicat mu obožavat ga,pa Äak i moliti za neke ljude sa odreÄ‘enim potrebama ali ja uza sav svoj trud jednostavno nisam znao kako dalje?Moltvom u jezicima sve se je promjenilo kao da sam dobio krila,kao da je netko samene skinuo golemi teret i sada kao lebdim od radosti meÄ‘u u oblacima.

 

I na kraju ovog posta moja molitva je dragi moji forumaÅ¡i da vam Bog daruje ovaj prekrasni Božji dar vjerujte mi kroz taj dar molit Äe te za neke i neÄete biti svjesni Å¡to ste toÄno molili ali Äe Bog one ljude koje Äe vam stavit na srce jako dobro znat Å¡to ste molili i za koga ste sve molili.

 

 

Jednako tako i Duh pritjeÄe u pomoÄ naÅ¡oj slabosti jer mi ne znamo Å¡to da molimo kako treba ali sam Duh posreduje za nas neizrecivim uzdisajima.A onaj koji ispituje srca zna koja je želja Duha zna da u skladu sa voljom Božjom posreduje za svete.(Rim8:26,27)

 

patriot_1, emanuel and Lavić like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

2)Moj molitveni život i slavljenje Boga poprimilo je jednu viÅ¡u duhovnu dimenziju prije nego Å¡to sam primio ovaj dar molitve su mi izgledale dosadne i suhoparne,Äesto puta sam htjeo Boga slavit,klicat mu obožavat ga,pa Äak i moliti za neke ljude sa odreÄ‘enim potrebama ali ja uza sav svoj trud jednostavno nisam znao kako dalje?Moltvom u jezicima sve se je promjenilo kao da sam dobio krila,kao da je netko samene skinuo golemi teret i sada kao lebdim od radosti meÄ‘u u oblacima.

 

 

 

Jedno ozbiljno pitanje,koje ja rado postavljam i Katolicima kojima je fascicnatan ovaj oblik.

Ako vi izgovarate Molitvu nna tom nekome jeziku,da li vi u potpunosti razumijete sto molite,sto tocno izgovarate,ako ne kako mozte biti isgurni da je taj duh od Gospodina ili kako ste bas sigurni da kroz ne govori nesto drugo sto Bogohuli ? unaprijed hvala

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ne znam, ako neko govori stranim jezikom a niko ga ne razume...po meni to nije Sveti duh. Dar govorenja jezika sam ja shvatila kao dar da svako razume tvoj jezik koji govoriš. Ovo vaše govorenje stranih jezika u cilju da fascinira ljude mi nešto ne miriše na Sveti Duh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

 

Jedno ozbiljno pitanje,koje ja rado postavljam i Katolicima kojima je fascicnatan ovaj oblik.

Ako vi izgovarate Molitvu nna tom nekome jeziku,da li vi u potpunosti razumijete sto molite,sto tocno izgovarate,ako ne kako mozte biti isgurni da je taj duh od Gospodina ili kako ste bas sigurni da kroz ne govori nesto drugo sto Bogohuli ? unaprijed hvala

Odgovor ti je u Bibliji,Pavao:

 

ežite za ljubavlju, Äeznite za darima Duha, a najvećma da prorokujete. 1. Korinćanima 14,2 Jer tko govori drugim jezikom, ne govori ljudima nego Bogu: nitko ga ne razumije jer Duhom govori stvari tajanstvene. 1. Korinćanima 14,3 Tko pak prorokuje, ljudima govori: izgraÄ‘uje, hrabri, tjeÅ¡i. 1. Korinćanima 14,4 Tko govori drugim jezikom, sam sebe izgraÄ‘uje, a tko prorokuje, Crkvu izgraÄ‘uje. 1. Korinćanima 14,5 A htio bih da vi svi govorite drugim jezicima, ali većma da prorokujete. Jer veći je tko prorokuje, negoli tko govori drugim jezicima, osim ako protumaÄi Crkvi radi izgraÄ‘ivanja. 1. Korinćanima 14,6 A sada, braćo, kad bih doÅ¡ao k vama govoreći drugim jezicima, Å¡to bi vam koristilo kad vam ne bih priopćio bilo otkrivenje, bilo spoznanje, bilo proroÅ¡tvo, bilo nauk? 1. Korinćanima 14,7 Ako neživa glazbala, svirala ili citra, ne daju razgovijetna glasa, kako će se razabrati Å¡to se to izvodi na svirali ili citri? 1. Korinćanima 14,8 Ili ako trublja daje nejasan glas, tko će se spremiti na boj? 1. Korinćanima 14,9 Tako i vi, ako jezikom ne budete jasno zborili, kako će se razabrati Å¡to se govori? Govorit ćete u vjetar. 1. Korinćanima 14,10 Toliko, recimo, ima na svijetu vrsta glasova i - nijedan bez znaÄenja. 1. Korinćanima 14,11 Ako dakle ne znam znaÄenja glasa, bit ću sugovorniku tuÄ‘inac, a sugovornik tuÄ‘inac meni. 1. Korinćanima 14,12 Tako i vi, budući da Äeznete za darima Duha, nastojte njima obilovati radi izgraÄ‘ivanja Crkve. 1. Korinćanima 14,13 Stoga tko govori drugim jezikom, neka se moli da može protumaÄiti. 1. Korinćanima 14,14 Jer ako se drugim jezikom molim, moj se duh moli, ali um je moj neplodan. 1. Korinćanima 14,15 Å to dakle? Molit ću se duhom, molit ću se i umom; pjevat ću hvalospjeve duhom, ali pjevat ću ih i umo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ovo je teorija,ja sam pitao za praksu

A zapravo i nije njoj nego tebi!

Dakle,kljuÄno je ovo;"Jer tko govori drugim jezikom, ne govori ljudima nego Bogu: nitko ga ne razumije jer Duhom govori stvari tajanstvene.!"

" Jer ako se drugim jezikom molim, moj se duh moli, ali um je moj neplodan. 1. Korinćanima 14,15Å to dakle? Molit ću se duhom, molit ću se i umom; pjevat ću hvalospjeve duhom, ali pjevat ću ih i umom!"  

Drugi prevod kaže"moj um nema od toga koristi".

Pavao kaže:"Ja govorim u jezicima više od svih vas" i "Ne branite govorenje u jezicima!"

Dakle ja nisam osobno protiv tog dara nego prakse,danas se pod dar jezika forsira svaÅ¡ta,nema reda pa se govori na javnim sastancima bez tumaÄenja.Smatra se da su oni kojiimaju taj dar superiorniji,duhovnij od ovih bez.A Pavao dalje govori"Zar svi mogu govoriti u jezicima!"

Dakle nemoraju ga imati!

OÄito je da su prvi kršćani dosta govorili u jezicima!Nisu se bojali da će pod nekim drugim duhom govoriti!Tko traži od Boga Oca kruh,neće dobiti zmiju!Ti ne razumiÅ¡ ali na tom jeziku moliÅ¡ po Duhu jer on zna viÅ¡e od nas za Å¡to moliti!Ima katoliÄkih karizmatika dosta koji u jezicima govore!             

Calvin likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

A zapravo i nije njoj nego tebi!

Dakle,kljuÄno je ovo;"Jer tko govori drugim jezikom, ne govori ljudima nego Bogu: nitko ga ne razumije jer Duhom govori stvari tajanstvene.!"

" Jer ako se drugim jezikom molim, moj se duh moli, ali um je moj neplodan. 1. Korinćanima 14,15Å to dakle? Molit ću se duhom, molit ću se i umom; pjevat ću hvalospjeve duhom, ali pjevat ću ih i umom!"  

Drugi prevod kaže"moj um nema od toga koristi".

Pavao kaže:"Ja govorim u jezicima više od svih vas" i "Ne branite govorenje u jezicima!"

Dakle ja nisam osobno protiv tog dara nego prakse,danas se pod dar jezika forsira svaÅ¡ta,nema reda pa se govori na javnim sastancima bez tumaÄenja.Smatra se da su oni kojiimaju taj dar superiorniji,duhovnij od ovih bez.A Pavao dalje govori"Zar svi mogu govoriti u jezicima!"

Dakle nemoraju ga imati!

OÄito je da su prvi kršćani dosta govorili u jezicima!Nisu se bojali da će pod nekim drugim duhom govoriti!Tko traži od Boga Oca kruh,neće dobiti zmiju!Ti ne razumiÅ¡ ali na tom jeziku moliÅ¡ po Duhu jer on zna viÅ¡e od nas za Å¡to moliti!Ima katoliÄkih karizmatika dosta koji u jezicima govore!             

Znam da ima i ja ti osobno nisam tip karizmatike,tj ne zastupam taj vid duhovnosti u KC

Share this post


Link to post
Share on other sites

Znam da ima i ja ti osobno nisam tip karizmatike,tj ne zastupam taj vid duhovnosti u KC

Meni su oni meÄ‘u boljim vjernicima katolicima ako se radi o umjerenim karizmaticima tipa pok. Linić Zvjezdan i Tomislav IvanÄić!Ali ima i fanatika kojih se treba klonuti!Kao i u pentekostalizmu!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Meni je drago Å¡to vidim tu par osoba koje poznaju materiju i rado svedoÄe za darove Duha jedino nemamo ovde Js da Äujemo Å¡ta im rob podari.

No dobro, snaći ćemo se i bez njih.

Svaki dar od Boga je dobar i ima svrhu. ÄŒulo se već da dar nije dat kako bi neko za sebe to držao jer je prioritet dara da služi zajednici OSIM u jednom sluÄaju kad se izgovara glasolalija jer se tad liÄnost izgraÄ‘uje moleći Boga reÄima koje on ne mora razumeti osim ako ima i dar tumaÄenja.

Kad tako govori u molitvi ne govori ljudima i to je fino ovde već reÄeno već BOGU i Bogu ne treba tumaÄ.

 

Samo sam želeo zbog nekih da navedem extremno gledanje na jezike jer svi Hrišćani će lako prihvatiti ostale darove ali oko jezika su skeptiÄni jer se niko nije zainteresovao da im tu materiju objasni.

Treba reći da u Bibliji imamo TRI naÄina kako se jezici koriste i to u razliÄite sverhe, to je osnova koju trebate svima objasniti da bi dalje mogli razumeti taj dar.

Da sad ne citiram ili nudim blog napisaću da jedan dar Äujemo na Pedesetnici a to je govor u jezicima i taj GOVOR Äuju svi oni iz rasejanja a tamo ih je bilo desetine grupacija sa isto toliko razliÄitih govornih podruÄja i SVI ONI su Äuli na SVOM JEZIKU te reÄi.

A kad Äujete na SVOM JEZIKU treba li vam tumaÄ...NE.

 

Upotreba tog RAZUMLJIVOG jezika je tad bila u svrsi propovedanja jevanÄ‘elja kao Å¡to i danas mnogi misionari govore da su poÄeli govoriti u jeziku tih naroda koji do tad nisu znali kako bi im saopÅ¡tili radosnu vest.

 

Druga pojava dara jezika je kad Äovek govori u jezicima i niko ga ne razume a on crkvi govori i tad TREBA TUMAÄŒ jer je to poruka crkvi ili pojedincu za neko osvedoÄenje. Vidite gore ne treba tumaÄ jer se govori jezikom naroda ovde treba tumaÄ zbog vernika.

 

Treća upotreba jezika je kad se Äovek moli glasolalijom i tad NE TREBA TUMAÄŒ jer on ne govori ljudima već slavi Boga ili moli.

Ljudi obiÄno misle da je neophodno uvek da se tumaÄi, ne nije potrebno ako se moli ili slavi a kad se obraća ljudima onda tek ide tumaÄenje.O ostalom je već bilo reÄi i nebih ponavljao.

Ovo sam primetio da nije akcentovano i zato želim da se pomogne ljuima kojima se može pomoći da ne hule na darove Duha Svetoga. Ljudi ne Äuju veliko upozorenje da onaj koji traži RIBU Bog mu neće dati ZMIJU i kako neko može reći on traži od Boga dar a Bog mu da zmiju....to je ne verstvo.

 

Još me raduje korektan opis da ne biramo mi koji ćemo dar primiti niti da svi moraju govoriti u jezicima jer tako i piše da su darovi RAZLIČITI a jezik je jedan od darova. Ja bi voleo da govorim u jezicima ali ja ne mogu silom uzeti dar niti odrediti šta da mi se da to je Božji posao a moje je da budem zahvalan za milost.

Calvin and emanuel like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pa dobro jeste li vi nekad prisustvovali tome? Jel postoji neki snimak?

 

Bože me prosti ali jedini snimak koji sam ja videla jeste da djavoimani pri egzorcizmu priÄaju nekim nerazumljivim jezikom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now